شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش شبیه‌سازی دمپر ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سیکلی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره
ویسکوالاستیسیته خاصیت دسته‌ای از مواد است که رفتاری میان دو خاصیت کلی ویسکوز بودن و کشسان بودن از خود نشان می‌دهند و این خاصیت به هنگام تحمیل نیروی خارجی و اعمال تغییر شکل بر آن پدیدار می‌شود. در این آموزش با خواص میراکننده این مواد آشنا خواهید شد.
از مهم ترین مطالب مطرح شده در این دوره میتوان به آشنایی با خاصیت ویسکوالاستیسیته، بارگذاری پریودیک و استخراج نمودارهای هیسترزیس اشاره کرد

◄ایجاد هندسه صفحات فلزی و ویسکوالاستیک
◄ایجاد جنس و مشخصات سری پرونی و پارامترهای حرارتی ماده ویسکوالاستیک و اختصاص آن
◄استفاده از تحلیل coupled temp-disp
◄مش بندی مناسب و ایجاد set های مورد نیاز
◄اعمال نیروی سیکلی سینوسی و شرایط مرزی مناسب
◄تحلیل نتایج و رسم نمودارهای هیسترزیس