شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی جرثقیل پل در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

در صنایعی که جابجایی مواد در ظرفیتهای بالا و یا عرض زیاد انجام می شود، جرثقیلهای جفت پل سقفی بیشتر از جرثقیلهای تک پل سقفی کاربرد دارند. این جرثقیلها دارای دو پل با راهبر طولی است که وینچ بالابر با استفاده از یک کالسکه در عرض دو پل جرثقیل حرکت می کند.
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه‌سازی شده و پل از تعداد زیادی المان خرپا ساخته شده است
2- برای مدل سازی پل که المان های خرپا در جهت های مختلفی وجود دارند، از صفحات کمکی استفاده شده است.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج