شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی تحلیل الاستوپلاستیک با استفاده از معیار موهر-کولمب در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

پلاستیک کامل یکی از ساده ترین و پرکاربردترین مدل های مورداستفاده در تحلیل های ژئوتکنیکی می باشد. دلیل این امر تعداد پارامتر کمیست که تعیین آن ها نیاز به آزمایش های پیچیده ای ندارد. در مدل موهر از معیار گسیختگی موهر-کولمب به عنوان سطح تسلیم استفاده شده و قانون جریان در حالت برشی به صورت غیروابسته فرض می گردد.
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه سازی شده و با جزئیات معیار کولمب موهر آشنا خواهید شد
2- در نهایت به بررسی نتایج پرداخته خواهد شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج