شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش شبیه‌سازی انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

ارتعاش و نوسانی که اغلب حامل انرژی بوده و در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود را «موج» می‌گویند. انتشار موج های مکانیکی به دلیل انرژی‌های داخلی و بر اثر تغییر شکل محیط مادی ایجاد شده‌است. این نیروها تمایل به بازگرداندن محیط به حالت نخستین را دارند. انتشار موج به هر یک از از روش‌های جابه‌جایی موج‌ها گفته می‌شود. از مهم ترین مطالب مطرح شده در این دوره میتوان به آشنایی با انتشار موج و بارگذاری‌های متناوب به صورت سینوسی، کسینوسی و یا ترکیبی از این دو اشاره کرد.

◄ ایجاد هندسه صفحه
◄ ایجاد پارتیشن بندی مناسب در صفحه
◄ ایجاد جنس و اختصاص آن
◄ استفاده از حل دینامیکی
◄ ایجاد تغییرات مناسب در history output
◄ ایجاد شرایط مرزی و بارگذاری کسینوسی با دامنه مشخص
◄ مش بندی
◄ مشاهده نتایج در طیف سیاه و سفید
◄ تحلیل نتایج