شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش شبیه سازی آسیب آلومینیوم در اثر برخورد جسم فولادی با استفاده از معیار جانسون-کوک در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

مدل کردن آسیب در نرم افزارهای اجزا محدود به چندین روش قابل انجام است. یکی از بهترین روش‌های اعمال آسیب استفاده از معیار جانسون کوک است.
در این معیار اثرات تغییرات دما، تغییرات کرنش و نرخ آن بر مقدار آسیب موثر بوده و با وارد کردن مقادیر ثابت ماده موردنظر به نرم افزار، می‌توان تحلیلی دقیق از میزان آسیبب بدست آورد.
در این آموزش قصد داریم مقدار آسیب و چگونگی گسترش آن در جسم شیاردار بر اثر ضربه قلم فولادی را شبیه‌سازی کنیم..
1-در این مساله برخورد دو جسم به روش دینامیکی شبیه‌سازی شده است.
2-برای شبیه‌سازی آسیب از معیار جانسون-کوک استفاده شده است
3-پس از رسیدن تنش به حد نهایی تا قبل از شکست کامل مقداری انرژی توسط ماده جذب می‌شود. این انرژی همان سطح زیر نمودار تنش و کرنش پس از حد استحکام ماده است. ای محدوده از رفتار ماده محدوده آسیب نام دارد و با پارامتر damage مشخص می‌شود.
در پایان قادر خواهید بود برخورد دینامیکی را شبیه‌سازی کرده و با استفاده از معیار جانسون-کوک، آسیب وارده به ماده را اعمال کنید.

آموزش شبیه سازی آسیب آلومینیوم در اثر برخورد جسم فولادی با استفاده از معیار جانسون-کوک در ABAQUS

◄ ایجاد نمونه و charpy ضربه زننده
◄ اختصاص ماده به charpy و ماده دارای خواص آسیب جانسون کوک به نمونه
◄ مونتاژ دو قطعه
◄ ایجاد مراحل حل
◄ ایجاد خواص تماسی
◄ ایجاد شرایط مرزی و شرایط اولیه نمونه و charpy
◄ مش زنی قطعات
◄ پارتیشن بندی نمونه
◄ حل و مشاهده نتایج