شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش تحلیل زلزله سد بتنی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

فشارهای هیدرودینامیکی موثر بر وجه بالادست سدهای بتنی تحت اثر زلزله یکی از پارامترها بسیار مهم در طراحی و ارزیابی ایمنی این سازه ها در مناطق زلزله خیز می باشد. تعیین فشارهای هیدرودینامیکی به دلیل تفاوت رفتاری آب مخزن سد با مصالح تشکیل دهنده جسم سد باعث پیچیدگی تحلیل سیستم های سد-مخزن نسبت به سازه های متعارف تحت بار زلزله می گردد. بدلیل این پیچیدگی، فرمول بندی های متفاوتی جهت مدل نمودن سیستم سد-مخزن تحت بارهای دینامیکی نظیر زلزله توسط محققین ارایه گردیده که در این آموزش به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
1-در این آموزش با شبیه‌سازی سد بتنی و خواص damping آن آشنا خواهید شد.
2-همچنین با شبیه‌سازی زلزله در محیط KEYWORDS آشنا خواهید شد.

آموزش تحلیل زلزله سد بتنی در ABAQUS

◄ ایجاد هندسه سد
◄ ایجاد جنس و اختصاص آن
◄ پارتیشن بندی مناسب
◄ ایجاد بار زلزله ای با استفاده از دامنه های مورد نظر و اعمال تغییرات مورد نیاز در محیط keywords
◄ تحلیل و بررسی نتایج