شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون گسترده در نرم افزار ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

از جمله روش های متداول تحلیل دینامیکی سازه ها اینکه یا خاک زیر شالوده صلب در نظر گرفته شده و از انعطاف پذیری آن در تعیین پاسخ سازه صرفنظر می گردد و یا به این صورت که حرکت میدان آزاد در ساختگاه تعیین شده و سپس حرکت به دست آمده به پای سازه اعمال می شود. در هر دو روش از اندرکنش خاک و سازه صرفنظر می شود، حال آن که چنانچه سازه بر خاکی نرم یا نسبتاً نرم واقع شده باشد، وضعیت کاملاً متفاوت است. به عبارت دیگر در هنگام وقوع زلزله رفتار غیر خطی زمین و پدیده اندرکنش خاک- سازه، منجر به پاسخی از سازه می شود که می تواند کاملاً متفاوت از پاسخ یک سازه با پای صلب و فقط تحت اثر حرکت میدان آزاد زمین باشد.
مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف و مدارک مستند عینی در مکان های مختلف دنیا ، نشان داده است که رفتار غیر خطی خاک زمین ساختگاه و پدیده اندرکنش خاک- سازه می تواند علیرغم افزایش میرایی، به افزایش پاسخ سازه بیانجامد و باعث افزایش نیروهای لرزه ای وارد به سازه شود.
در این آموزش سعی بر آن است که به کمک نرم افزار آباکوس اندرکنش خاک با یک فونداسیون گسترده رو شبیه سازی کرده و تاثیر این پارامترها رو بر پاسخ های لرزه ای سیستم تحت اثر شتاب نگاشت السنترو مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون گسترده

◄ ایجاد پارتهای مختلف جهت مدلسازی اندرکنش خاک و سازه
◄ مونتاژ و تعریف استپ مناسب جهت اعمال نیروی زلزله
◄ تعریف ویژگی های اندرکنش خاک و سازه و اعمال آن بر سازه
◄ تعریف شتاب نگاشت زلزله و نحوه اعمال آن بر سازه
◄ مش بندی پارت ها با المان و تکنیک مناسب
◄ بررسی نتایج و خروجی های مورد نظر