شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون منفرد با نرم افزار ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره

همانطور که اطلاع دارید در حالت کلی پاسخ دینامیکی سازه متاثر از حرکت لایه های خاک زیرین و از طرف دیگر پاسخ یا رفتار تنش-تغییرشکل لایه های خاک زیرین، تحت تاثیر حرکت سازه است. این پدیده اصطلاحا به اندرکنش خاک و سازه مشهور است. بسته به عوامل مختلفی چون مشخصات مکانیکی زمین، اثرات اندرکنش خاک و سازه می تواند با اهمیت و یا قابل صرف نظر کردن باشد. تاثیر پدیده اندرکنش بر روی واکنش سازه ممکن است در مقایسه با واکنش سازه واقع بر تکیه گاه صلب بصورت کاهنده و تقلیل دهنده و یا بصورت افزاینده و تقویت کننده باشد. اندرکنش خاک و سازه رفتار لرزه ای سازه ها را از جنبه-های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد که از آن جمله می توان به کاهش فرکانس طبیعی سیستم، افزایش میرایی، افزایش تغییرمکان های جانبی و هم چنین کاهش در برش پایه اشاره کرد.
در این آموزش سعی بر آن است که به کمک نرم افزار آباکوس اندرکنش خاک با یک فونداسیون منفرد رو شبیه سازی کرده و تاثیر این پارامتر را بر پاسخ های لرزه ای سیستم تحت اثر شتاب نگاشت السنترو مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیون منفرد

◄ تعریف اندرکنش خاک و سازه
◄ ایجاد پارت¬های مختلف جهت مدلسازی اندرکنش خاک و سازه
◄ مونتاژ و تعریف استپ مناسب جهت اعمال نیروی زلزله
◄ مش بندی و انتخاب المان و تکنیک مناسب مدلسازی در هر پارت
◄ مرج کردن تمامی مدل و ایجاد قید MPC بین لایه­های مختلف پارت خاک
◄ تعریف شتاب نگاشت زلزله و نحوه اعمال آن بر سازه
◄ بررسی نتایج و خروجی های مورد نظر