شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

خم کاری ورق با استفاده از غلتک در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 34 دقیقه

توضیحات :

امروزه استفاده از غلتک یکی از متداول ترین روش های شکل دادن محسوب می شود. از امتیازهای این روش ظرفیت تولید بالای آن است. به طوری که می توان روزانه چند صدتن فلز را شکل داد.از این روش برای شکل دهی ورق استفاده شده در هود و کولر استفاده می‌شود.
در این مساله با شبیه‌سازی این فرایند آشنا شده و اندرکنش های مورد استفاده در این مثال را فرا خواهید گرفت.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج