شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی مخزن پر از نفت تحت بار زلزله در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 38 دقیقه

توضیحات :

بیشتر شناخت ما از اثر زلزله بر ساختمان ها در رابطه با مولفه افقی زلزله می باشد درحالیکه یکی از ویژگی های مهم زلزله های حوزه نزدیک، دارا بودن مولفه نیروی قائم زلزله است که محتوای فرکانسی بالایی دارد و در بسیاری از موارد از مولفه افقی همان زلزله به مقدار قابل توجهی بیشتر و خطرناک تر است.
محاسبه بار زلزله یکی از مهارت‌های با اهمیت مهندسین عمران به هنگام طراحی سازه به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران نیروی زلزله، یکی از با اهمیت‌ترین نیروهای وارد بر سازه به شمار می‌رود.
در این مساله با شبیه‌سازی مایعات، بار زلزله و همچنین اندرکنش مایع و جامد آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج