شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی دیوار برشی مرکب تحت بار سیکلی در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 51 دقیقه

توضیحات :

یکی از سیستم هایی که به طور وسیعی در حال گسترش است دیوار برشی مرکب بوده که تا حدود زیادی ضعف دیوار برشی بتنی را برطرف می کند. بتن ماده ای است که در برابر فشار مقاومت خوبی داشته و نسبت به فولاد هزینه پایین تری دارد. در مقابل فولاد سختی و مقاومت چند برابری به خصوص در برابر کشش داشته و ترکیب این دو ماده می‌تواند تاثیر بسیار خوبی در مقاومت این سازه ها داشته باشد.
در این مساله با قید حفر ارماتور درون بتن، ترسیم نمودار نیرو جابه جایی سیکلی و مدل سازی برش گیرها آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج