شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی جوشکاری با استفاده از تولد المان در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 38 دقیقه

توضیحات :

فرآیند جوشکاری به صورت سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS، شبیه سازی شده است. جهت مدل سازی پاس های جوش و ورود المان های مذاب به داخل حوضچه جوش از تکنیک تولد و مرگ المان ها سود برده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری می تواند تنش های پسماند کششی را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش و در مواقعی آن ها را به تنش های فشاری تبدیل نماید.
در این مساله با نحوه شبیه‌سازی جوشکاری و یا پرینت سه‌بعدی با استفاده از تولد المان و قید model change آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج