شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی تست خمش سه نقطه در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 31 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

با استفاده از تست خمش سه نقطه می‌توان به محاسبه مقادیر مواردی از جمله مدول الاستیسیته خمشی، تنش خمشی، کرنش خمشی و پاسخ تنش کرنش خمشی پرداخت. در این مساله به شبیه‌سازی خمش سه نقطه پرداخته خواهد شد.
این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده تکیه‌گاهها و جک بارگذاری به صورت صلب شبیه‌سازی شده اند.