شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی آزمایش خاک زهکشی شده در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

خارج کردن آب های اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی می‌گویند
به طور ساده میتوان گفت زهکشی خاک به معنی ایجاد شرایطیست که آب اضافی درون خاک باقی نماند.
در این مساله با حالات زهکشی شده و زهکشی نشده و رسم نمودارهای مربوطه آشنا خواهید شد.