شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی ظرفیت باربری شمع در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در مواردی که پی کم عمق برای بارهای وارده کفایت نکند می توان با استفاده از شمع از نشست سازه، نشست نامتقارن پی و مواردی از این قبیل جلوگیری کرد.
این مساله به صورت ژئواستاتیکی شبیه‌سازی شده و پس از آن از گام soils استفاده خواهد شد.
همچنین با تعریف خواص تماسی آَشنا خواهید شد.