شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی بارگذاری حدی و رسیدن به ظرفیت باربری در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 16 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در این مساله ظرفیت باربری با استفاده از روش ترزاقی بوده و پی کاملا زبر و صلب در نظر گرفته می‌شود، مبتنی بر روش تعادل حدی بررسی خواهد شد.
این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده با رسم نمودار در مسیر دلخواه آشنا خواهید شد.