شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی ترک در مخزن تحت فشار داخلی و خارجی با استفاده از سابروتین DLOAD

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شبیه‌سازی بارگذاری مسئله همواره چالش اصلی در مسائل عددی مختلف است که ممکن است به دلیل محدودیت ابزارهای موجود در نرم‌افزار، امکان حل دقیق مسئله از کاربر سلب شود.
از این رو، نیاز به تعریف حالت‌های مختلف بارگذاری در مسائل مختلف جهت‌شبیه‌سازی، از جمله نیازهای متداول کاربران نرم‌افزار آباکوس در حل برخی مدل‌سازی‌های مربوط به فرآیندهای صنعتی است که ممکن است تعریف آن‌ها از طریق ماژول‌های موجود در قسمت بارگذاری نرم‌افزار غیر ممکن باشد.
یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در نرم‌افزار آباکوس، امکان تعریف بارگذاری‌های دلخواه و وارد نمودن پارامترهای مختصاتی با استفاده از زیربرنامه DLOAD است. که از جمله زیربرنامه‌های ساده و پر کاربرد نرم‌افزار به حساب می‌آید.

◄ آشنایی با پارتیشن‌بندی پیشرفته
◄ آَشنایی با شبیه‌سازی ترک
◄ آشنایی با کدنویسی در آباکوس