شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی تست کشش هیدروالاستیک در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

مواد هایپرالاستیک یا الاستیک سبز، گونه ای از مدل های فشرده ای می باشند که رفتار الاستو پلاستیک آن ها از قوانین انرژی و دانسیته کرنشی متداول پیروی نمی کند. مواد هایپرالاستیک نمونه ای مخصوص از مواد لاستیکی کائوچویی محسوب می شوند.
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه‌سازی شده و برخورد گلوله با ماده هایپرالاستیک به صورت برخورد صفحه به صفحه در نظر گرفته شده است
2- همچنین با شبیه سازی مواد هایپرالاستیک آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج