شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی لولای تخت در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

لولا وسیله ای مفصل‌دار برای اتصال دو قطعه است بطوری که یک یا هر دو قطعه بتوانند تا چند درجه حول محور لولا دوران کنند.
انواع لولا در دستگاه‌ها و وسائل گوناگون و بسیار متفاوتی بکار می‌رود. رایج‌ترین لولاها برای اتصال لنگرهای در به چهارچوب یا پنجره خانه‌ها به چهارچوب و قاب بکار می‌رود.
1- در این مساله با قیود display body و wire آشنا خواهید شد.
2- همچنین اتصال لولای دارای اصطکاک و استفاده از سیستم مختصات جدید را فراخواهید گرفت.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج