شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی فرایند ECAP در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

ECAP اکستروژن در کانال های مساوی زاویه دار بوده که در سال 1970 توسعه یافت. در این فرایند مقداری ماده اولیه وارد کانال 90 درجه شده و فشرده خواهد شد که به دلیل افزایش کرنش، ریزدانه شدن ساختار ماده اولیه را منجر خواهد شد.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده و طی 0.8 ثانیه انجام خواهد گرفت
2- همچنین ضریب اصطکاک بین ماده اولیه و قالب‌های صلب برابر با 0.001 در نظر گرفته شده است

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج