شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی عملیات خمش در یک قوطی فلزی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

امروزه روش های متفاوتی برای شکل‌دهی فلزات در ابعاد، شکل ها و ساختار مختلف وجود دارد. یکی از روش های متداول که بیشتر در طراحی و تزیین مورد استفاده قرار می گیرد خمش است.
1- این مساله به صورت استاتیکی مدل سازی شده و با فرایند خمش آشنا خواهید شد.
2- همچنین با قید کوپلینگ و نحوه اعمال گشتاور خمشی آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج