شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی آسیب چسب در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

یکی دیگر از موارد آسیب در اتصالات، از بین رفتن تماس قطعات در اثر ضعف چسب و یا نیروهای زیاد وارد شده بر آن‌هاست.در این مساله سعی شده است اتصالات چسبی و نحوه مدل‌سازی آن‌ها نشان داده شود.
1- در این مساله با نحوه مدل سازی چسب و مشخصات آن آشنا شده و جدایش اتصالات و آسیب چسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج