شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی تغییر شکل حرارتی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

یکی از اتفاقاتی که به تکرار برای اجسام اطراف ما می افته، انبساط حرارتی یا همون تغییر حالت فیزیکی در اثر حرارت هست. در این مساله جسمی متشکل از دو ماه مختلف با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت در نظر گرفته شده که به دلیل این تفاوت، علاوه بر تغییر شکل طولی، تغییر شکل خمشی نیز در اون اتفاق میفته
1- در این مساله تحلیل به صورت مکانیکی حرارتی انجام شده
2- و همچنین اثر تماس در طول تحلیل از بین خواهد رفت
3- در نهایت انتقال حرارت همرفتی نیز اتفاق خواهد افتاد

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج