شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

آموزش تحلیل تخلخل و پیدا کردن سطح فراتیک سد خاکی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

شرح دوره
یکی از مهمترین مباحث در مسائل زمین‌شناسی، شناسایی مقدار تخلخل یا پوکی خاک و سنگ است. تخلخل نسبت فضای خالی درون سنگ یا خاک به فضای کل آن بوده که عددی بیین 0 و 1 خواهد بود. با علم به این موضوع، برای پیدا کردن سطح فراتیک که مکان هندسی نقاطی‌ست که فشار حفره‌ای در اونها برابر 0 هست، باید تحلیلی بر پایه خاک انجام داده که در این آموزش به طور کامل به شما آموزش داده خواهد شد.
1-در این مساله مشخصات پوکی و اشباع خاک مورد استفاده قرار گرفته و فشار حفره ای آب توضیح داده شده است.
2-همچنین با استفاده از دستور FLOW قسمت های نفوذپذیر و نفوذناپذیر خاک و پی تعریف شده است.

◄ ایجاد سد
◄ ایجاد جنس ماده و آشنایی با تخلخل و اشباع و وزن مخصوص سیال
◄ آشنایی با تحلیل soils
◄ حل مساله به صورت حالت دائم
◄ اعمال شرایط مرزی مناسب
◄ اعمال فشار حفره ای موردنیاز
◄ ایجاد سطوح نفوذپذیر با اعمال تغییرات مورد نیاز در محیط keywords
◄ تحلیل نتایج و پیدا کردن سطح فراتیک