شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی و تحلیل صفحه سوراخدار تحت فشار سینوسی در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

یکی از مهمترین نیازهای شبیه سازی و تحلیل، اعمال نیروها به صورت تابعی خاص است. در این مساله سوراخ وسط جسم تحت بار مثلثاتی قرار گرفته و تغییرشکل ها مورد بررسی قرار خواهد گرقت
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه‌سازی شده و فشاری با تابع مثلثاتی در داخل سوراخ اعمال شده است.
2- در نهایت نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج