شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی و تحلیل صفحه سوراخداردر ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

ایجاد گشایش هایی مانند شکاف ها و حفره ها در پوسته های استوانه ای و برخی از صفحات، باعث ایجاد آشفتگی در میدان تنش و بروز پدیده تمرکز تنش می گردد. اینگونه بازشدگی ها سبب می شود جسم تحت بارگذاری، مقاومت مورد نظر را نداشته و زودتر از حد انتظار گسیخته و یا شکسته شود. پدیده تمرکز تنش و پیدایش آن در پوسته ها و ورق ها یکی از مسائل مهم در مهندسی سازه و مکانیک بوده که از نظر علمی و عملی از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار است.
1- این مساله به صورت استاتیکی و یک چهارم شبیه‌سازی شده و در نهایت به بررسی نتایج پرداخته شده است.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج