شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی تیر الاستیک تحت بار گسترده در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

اکثر بارهای موحود در واقعیت به صورت گسترده بوده که برای ساده سازی آن ها را به صورت متمرکز در نظر میگیریم. به دلیل اهمیت این موضوع به شبیه سازی یک تیر الاستیک تحت بارهای گسترده می پردازیم
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه سازی شده و بار به صورت ترکشن در نظر گرفته شده است
2- در نهایت مقدار تغییر شکل های تیر اندازه گیری شده است.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج