شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی برخورد پرنده با بدنه هواپیما در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

برخورد پرنده با بدنه هواپیما یا موتور آن از بزرگترین مشکلاتی ست که در صنایع هواپیمایی وجود دارد. از این رو شبیه سازی این پدیده در نرم افزارهای اجزا محدود مانند آباکوس، امری مهم و ضروری برای طراحی بهتر بدنه هواپیماهاست.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه سازی شده و با مدل سازی پرنده آشنا خواهید شد.
2- همچنین حالت پودر شدن المان های مایع اعمال شده است

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج