شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509
انتخاب صفحه

شبیه‌سازی فرایند خمش لوله در ABAQUS

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار آباکوس به بسته جامع آموزش آباکوس مراجعه کنید

توضیحات :

یکی از مهمترین فرایندهای شکل دهی خمکاری بوده که در تولید بسیاری از قطعات از آن استفاده می شود. البته قطعات گاهی در اثر نورد به صورت خواسته یا ناخواسته دچار خمیدگی شده که در این مساله به آن پرداخته خواهد شد.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه سازی شده و نحوه اعمال حرکات انتقالی و چرخشی و همچنین تماس اصطکاکی توضیح داده خواهد شد.
2- همچنین برای مدل سازی غلتتک ها از المان های صلب استقاده شده است.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج