شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌سازی رشد ترک در خستگی کم چرخه در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 26 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل رشد ترک که جزو روش‌های مدرن هم محسوب می‌شود، روش xfem است. در این روش نحوه رشد ترک قابل مشاهده بوده و نیازی به تعریف مسیر رشد ترک نیست و پیش‌بینی جهت رشد ترک به عهده abaqus است.

1- در این مسئله با شبیه سازی فرایند خستگی کم چرخه آشنا خواهید شد.
2- همچنین با معیار های MAXPS و VCCT نیز آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج