شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌سازی انتقال حرارت فرایند جوشکاری در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 21 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

توضیحات :

در این مساله، هدف شبیه سازی حرارتی ست که در ناحیه خط جوش ایجاد می‌شود. برای این منظور ورقی به ابعاد مشخص و مشخصات معین تحت جوشکاری قرار خواهد گرفت.
1- این مساله به صورت حرارتی شبیه‌سازی شده و با فلاکس حرارتی سطحی و حجمی آشنا خواهید شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج