شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌سازی فرایند تشعشع پخت نان در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 10 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

توضیحات :

فرایند انتقال حرارت یکی از موارد پرکاربرد و پر تکرار در دنیای اطراف ماست. این فرایند به سه صورت رسانش یا conduction، همرفت یا convection و تشعشع یا radiation که حالت آخر نیازی به محیط مادی هم ندارد، انجام می‌پذیرد.
1- این مساله به صورت حرارتی شبیه‌سازی شده
2- انتقال حرارتی به صورت تشعشع مدل سازی شده
3- و دمای نهایی و بردارهای فلاکس حرارتی به عنوان نتایج استخراج شده اند.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج