شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌سازی اتصالات پیچ، پین و مهره‌ای در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 21 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

توضیحات :

اتصالات مهمترین نقش را در ساخت سازه ها ایفا می کنند. از این رو نیاز مبرم به شبیه‌سازی این نوع اتصالات ما را بر آن داشت تا نمونه ای را در آباکوس شبیه‌سازی کرده و جزئیات را در اختیار شما قرار دهیم
1- این مساله به صورت استاتیکی شبیه‌سازی شده ، نحوه تماس بین اتصالات توضیح داده شده و در نهایت به بررسی نتایج پرداخته خواهد شد.

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج