شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌ سازی دومینو در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 16 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

توضیحات :

یکی از زیبایی های نرم افزار آباکوس این است که می توان هر پدیده ای ماکروسکوپی را در آن شبیه سازی کرد. در این مساله پدیده دومینو که به صورت سرگرمی انجام می شود را شبیه سازی کرده ایم
1- در این مساله قطعات به صورت پلاستیکی و صلب شبیه سازی شده و ربزش قطعات در اثر ضربه انگشت صورت خواهد گرفت

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج