شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

شبیه‌ سازی عبور گلوله از آب در ABAQUS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 15 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

توضیحات :

تداخل اجسام جامد در مایعاتی مانند آب، از موضوعات پر تکرار در طبیعت است. در این مساله یک گلوله صلب با سرعت زیاد از درون آب یک بطری عبور کرده و الگوی حرکتی قطرات ریز شده آب را مورد بررسی قرار داده ایم
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه سازی شده و گلوله به صورت صلب شبیه سازی شده است.
2- همچنین حالت ذره ای شدن به قطرات آب اعمال شده است

◄ مدل سازی
◄ تعریف مواد
◄ مونتاژ قطعات
◄ تعریف مراحل تحلیل
◄ تعریف تماس ها
◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها
◄ مش بندی مناسب
◄ تحلیل و بررسی نتایج